Parafia

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-bottom-left” width=”100%” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]pic1 Parafia św. Wladysława powstała w 1914 roku. Początkowo była misją parafii św. Wacława. Została powołana przez Arcybiskupa Jamesa Quigley, na prosbę polskich emigrantów osiedlających się w tej północnej, wtedy jeszcze rolniczej, części miasta. Biskup polecił zorganizowanie parafii pod wezwaniem Św. Władysława, Ks. Ferdynandowi Scieszce, proboszczowi parafii św. Wacława.Pierwszy kościół stanął już w 1915 roku. Pierwszym proboszczem parafii został Ks. Prałat Antoni Hałgas. Budowę nowego kościoła rozpoczęto w 1952 roku. Projekt tegoż kościoła był dziełem Leona Strelki. Obecny budynek został ukończony dopiero w 1955 roku. W latach 60-tych parafia liczyła 1500 rodzin i 450 dzieci w szkole prowadzonej przez siostry nazaretanki. Parafia św. Władysława chociaż przechodziła różne koleje losu, zawsze była w wysokim stopniu parafią polonijną i tak jest do dzisiaj. Obecnie, we wszystkich czterech niedzielnych Mszach św. uczestniczy około 4000 Polaków. Jest to stabilna parafia polonijna, z której pochodzi 9 księży i 14 zakonnic. [/dropshadowbox] [dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-bottom-left” width=”100%” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]ST-LADISLAUSNasz patron –  Św. Władysław urodził się w Krakowie, gdzie jego ojciec król Węgier Bela I przebywający na wygnaniu poślubił Rychezę, córkę władcy Polski Mieszka II. Młodość swą św. Władysław spędził w Polsce. W 1056r. Bela I powraca na tron Węgier, a jego syn Władysław, będąc już młodzieńcem słynie z odwagi i jako znakomity wódz likwiduje pogańskie powstanie. Po różnych perypetiach zasiada na tronie węgierskim. Sława niezwyciężonego wodza, pobożnego katolika, sprawiedliwego władcy rozniosła się szybko po całej Europie. Św. Władysław powiększał ziemie swego królestwa, dbając jednocześnie o rozwój wiary w swoim kraju. Budował kościoły i klasztory, nowe miasta, zakładał biskupstwa. Za jego rządów za zgodą Grzegorza VII zostali wyniesieni do chwały ołtarza jako święci: św. Stefan, król oraz św. Andrzej Świerad. Na Synodzie w Clermont (1095) wybrano Władysława wodzem pierwszej wyprawy krzyżowej przeciw muzułmanom dla uwolnienia z ich rąk. Ziemi Świętej. Niestety tegoż roku 29 czerwca Pan Bóg powołał go do siebie. Ciało jego złożono w katedrze w Wielkim Waradynie. W czasie wojen domowych na Węgrzech Jerzy Rakoczy, protestant, zabrał kosztowną srebrną trumnę Świętego, a jego kości przełożył do trumny drewnianej i umieścił ją w miejscowej katedrze. Po zburzeniu katedry w 1618 roku, najazd turecki dokonał dzieła zniszczenia tak, że z grobu św. Władysława nie zostało ani śladu. Po wielu cudach, które miały miejsce przy grobie króla Władysława, papież Celestyn III nakazał przeprowadzić proces kanonizacyjny. Mimo, że z grobu nie pozostał żaden ślad, pamięć o św. Władysławie przetrwała szczególnie na terenach Polski i Węgier. W Polsce aż 91 miejscowości wzięło nazwę od imienia tego świętego, wśród nich miasto Władysławowo.

Zobacz więcej

[/dropshadowbox]

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-bottom-left” width=”100%” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ] jezuici Jezuici– pełna, polska nazwa, to: Towarzystwo Jezusowe (TJ), łac.: Societas Iesu (SI) ang.: Society of Jesus (SJ) – zakon męski w Kościele Katolickim. Założony został przez św. Ignacego Loyolę i jego sześciu towarzyszy, którzy wspólnie złożyli prywatne śluby w dniu 15 sierpnia 1534 r. Zakon jezuitów został oficjalnie zatwierdzony przez papieża Pawła III bullą papieską Regimini Militantis Ecclesiae 27 września 1540 r. Do Polski jezuitów sprowadził kard. Stanisław Hozjusz w roku 1564. W 1773 r. papież Klemens XIV, pod naciskiem wrogich Kościołowi i Towarzystwu dworów burbońskich, rozwiązał zakon. Dekret kasacyjny nie został jednak ogłoszony na ziemiach wcielonych do Rosji, w pierwszym rozbiorze Polski. Tam też zakon kontynuował swoją działalność, do chwili przywrócenia go w 1814 r. Towarzystwo Jezusowe liczy (według danych z 1.01.2009) 18 516 jezuitów, z tego 13.112 kapłanów, 2.920 kleryków, 1.675 braci zakonnych i 809 nowicjuszy. Dnia 1 stycznia 2009 r., średni wiek wszystkich jezuitów wynosił 57 lat (kapłanów 64 lata, kleryków 28 lat i braci 67 lat). Jezuici są obecni prawie we wszystkich krajach świata.[/dropshadowbox]

Biuro Parafialne
5345 W. Roscoe St. Chicago , IL 60641
Tel. 773 725 2300
Fax. 773 725 6042
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 9am-5pm

Parish envelopes Koperty parafialne

If you did not received church offering envelopes, please call your post office to inform them about it. Also, please use regular  envelope  and just write your name and address. Thank you.

Jeżeli jestescie zapisani do parafii i nie otrzymaliście państwo kopertek na donacje , proszę zgłosic to na pocztę . Donacje mozna włożyc do zwykłej koperty na której nalezy napisać imię i nazwisko oraz adres. Dziękujemy.

Interesting links

archdioceseChicagoPodcasts-300x58jezuicipl2deonpl1-300x58radioDEON-logo-538x84jesuits-300x58